Youké

Versimpelen huisstijl

Youké staat voor sterke jeugd en biedt specialistische hulp voor kinderen, jongeren en hun gezin. De naam zegt het al: ‘Jij bent oké’, met een eigen talent, kleur en netwerk. De medewerkers van Youké bieden hulp vanuit verschillende locaties verspreid over de provincies Utrecht, Noord-Holland en Gelderland. Voor Youké maken we diverse communicatiemiddelen, online en offline.

Vraag

Een mooie uitdaging

De huisstijl van Youké was erg kleurrijk en divers. Dit zijn belangrijke waarden voor Youké, maar met 12 verschillende logo-varianten in verschillende kleuren wordt het vooral ingewikkeld: welk logo gebruik je wanneer en welke huisstijlkleur kies je? Ook werkte het kostenverhogend om communicatiemiddelen in 12 varianten te ontwikkelen. De opdracht aan ons was dan ook om de huisstijl te versimpelen.

Doelen

Heldere verwachtingen

Youké gaf ons deze vijf uitgangspunten mee:

  • Minder complexe huisstijl, meer structuur.
  • Praktisch en economisch beter werkbaar.
  • Liefst één vast, nieuw logo op basis van het bestaande logo.
  • Behoud van kleur en diversiteit.
  • Duidelijke richtlijnen voor kleurgebruik.
Gekozen oplossing

Eén kleurrijke logovariant

We hebben één vast logo ontworpen dat de veelzijdigheid aan kleur in zich draagt. Het deel ‘You’ heeft een sterke zwarte basiskleur. Het gedeelte ‘ké’ draagt de kleur en diversiteit in zich die de organisatie en de doelgroep kenmerkt. Hiervoor hebben wij een patroon ontworpen bestaand uit facetten in de kleuren van de oorspronkelijke huisstijl. Dit patroon komt steeds terug binnen de huisstijl, bijvoorbeeld in details en iconen. Ook de vlakken uit het patroon zien we terug in de huisstijl.

Met één logo heeft Youké minder keuzestress bij het kiezen van een logovariant. Naast het kleurenpatroon is er de ruimte om te spelen met kleurvlakken waar tekst in geplaatst kan worden. Dit is wel beperkt tot drie kleuren: oranje, lichtgroen en paars. Voor het evenwichtig gebruik hiervan hebben we duidelijke richtlijnen opgesteld. Samen met foto’s geeft dit voldoende diversiteit.

Resultaat

Enthousiasme!

De nieuwe huisstijl is met veel enthousiasme ontvangen. We hebben de doelen behaald en een herkenbare doorvertaling gemaakt naar een minder complexe en beter werkbare stijl voor Youké. Bekijk hier het resultaat!

effectmakers

Team

Ronald en Marlous zijn vanuit effectgroep* het vaste Youké-team.

Marlous van de Wiel
Marlous van de Wiel
Senior Communications Advisor
Ronald - grafisch vormgever - effectgroep
Ronald van Spanjen
Graphic Designer
Marlous van de Wiel

Jouw merk visueel sterker maken?

Marlous is er voor je en heeft antwoord op al je vragen!
Mail Marlous via marlous@effectgroep.nl of bel haar op 030 41 00 791.

Neem contact op