Personeelsfeest en de WKR

De Werkkostenregeling is sinds 2015 van kracht. Met de WKR kun je als werkgever een deel van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) onbelast besteden aan vergoedingen voor je werknemers. Elk jaar wordt het opnieuw bepaald om hoeveel dit gaat.

Voor 2024 is de vrije ruimte vastgesteld op 1,92% tot een loonsom van €400.000 en 1,18% voor het loon daarboven. Voor uitgaven boven deze vrije ruimte geldt een eindheffing van 80%.

Nadere uitleg

Personeelsfeest en WKR

De aard van het feest dat je plant, heeft invloed op de fiscale behandeling. Hieronder vind je een samenvatting en hun respectievelijke fiscale effecten onder de werkkostenregeling (WKR).

1 Personeelsfeest met overwegend feestelijk karakter

Als het personeelsfeest overwegend feestelijk is, dan kunt u het binnen het forfait*, de vrije ruimte, laten vallen zodat u het feest onbelast kunt organiseren. Mits er voldoende ruimte in het forfait is. Als u het feest als loon in natura indeelt, betaalt u 80% eindheffing.

2 Personeelsfeest met overwegend zakelijk karakter

Een zakelijke bijeenkomst met uw personeel mag u als zakelijke kosten aanmerken. Hiervoor is een gerichte vrijstelling. Ook wanneer uw personeelsbijeenkomst eindigt met een hapje en een drankje en informele avond. U dient goed aan te geven welke zakelijke doelstellingen u koppelt aan het programma. De fiscus steunt gelukkig bijeenkomsten voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk.

3 Personeelsfeest op de werkplek

Als u toch een personeelsfeest organiseert zonder overwegend inhoudelijk of educatief karakter, dan is er een uitzondering waardoor het feest buiten het forfait valt: organiseer het personeelsfeest op de werkplek. Als werkplek geldt de plek waar u als werkgever Arbo-verantwoordelijk bent. Dit kan ook de parkeerplaats zijn, waar u bijvoorbeeld een tent plaatst waar het feest in gehouden wordt. Of de personeelskantine of een hal of loods.

De vrije ruimte

Uitleg forfait*

In de context van de werkkostenregeling (WKR) in Nederland, refereert het begrip “forfait” aan de vrije ruimte die werkgevers hebben om vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te geven zonder dat daar loonbelasting over betaald hoeft te worden. Deze forfaitaire ruimte is een percentage van de totale fiscale loonsom van alle medewerkers samen binnen een bedrijf.

Concreet betekent dit dat een werkgever tot een bepaald percentage van de totale loonsom belastingvrij vergoedingen en voordelen aan werknemers kan geven, zoals kerstpakketten, bedrijfsfeesten, of een fiets van de zaak. Als de totale waarde van deze vergoedingen en verstrekkingen de forfaitaire ruimte overschrijdt, moet de werkgever over het meerdere een eindheffing van 80% betalen. Deze forfaitaire ruimte wordt dus gebruikt om te bepalen tot welk bedrag de verstrekkingen onbelast mogen blijven.

Voor 2024 is de vrije ruimte vastgesteld op 1,92% tot een loonsom van €400.000 en 1,18% voor het loon daarboven. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie of vragen of de WKR bezoek de website van de Belastingdienst. 

Kwart eeuw impact

Over effectgroep*

Al meer dan 25 jaar bedenkt en produceert effectgroep* zakelijke evenementen en personeelsfeesten.  Voor het derde jaar op rij zijn we uitgeroepen tot beste eventmarketingbureau van Nederland (bron: MT1000).

Wij kennen alle regelgeving rondom de WKR en gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw evenement of feest. Neem vrijblijvend contact met ons op voor nadere toelichting en advies.

Meer weten over jouw personeelsfeest en de WKR?

Kirsten is er voor je en heeft antwoord op al je vragen!
Mail Kirsten via kirsten@effectgroep.nl.